Boerderij Middelstede

 

Welkom bij Amandus

 Amandus is een organisatie die dagbesteding en werkervaringsplekken biedt en waar nodig ondersteunt bij het vinden van gepast betaald werk. Amandus zet zich in voor mensen met de arbeidsbeperking autisme.

De initiatiefnemer Deborah Telkamp, heeft een ruime ervaring in het werken met mensen met een beperking.
Naast management ervaring is er kennis over diverse begeleidingsmethodieken. Deze kennis zal worden toegepast in een respectvolle bejegening naar haar cliënten.

De doelgroep waar Amandus zich op richt zijn mensen met de arbeidsbeperking autisme. Het idee is ontstaan door de zoon van initiatiefnemer Deborah Telkamp. Haar zoon met autisme merkt dat zijn talenten niet goed kunnen worden benut binnen de huidige maatschappij. Door zijn specifieke begeleidings- en hulpvraag stuit hij regelmatig op onbegrip. 

Binnen de maatschappij waar individualisme een grotere rol is gaan spelen zie je een beweging dat steeds meer mensen met de arbeidsbeperking autisme thuis zitten.

De dagbesteding die Amandus aanbiedt is gericht op de individuele hulpvraag met als hoogste  doel  integratie in het normale arbeidsproces.

Daarnaast kan Amandus een dagbestedingsplek bieden wanneer blijkt dat dit een maximaal haalbaar einddoel is voor de cliënt. Deze dagbesteding zal dan het karakter hebben van het in stand houden van de  reeds aangeleerde vaardigheden met aandacht voor het ontwikkelen en in stand houden van zijn of haar specifiek talent binnen een veilige en beschermde omgeving.

De dagbesteding beoogt een zinvolle daginvulling met aandacht voor persoonlijke groei, ontwikkeling, maatschappelijke betrokkenheid en dat wat een medewerker werkelijk aankan (draagkracht).

Om zo goed mogelijk met elkaar aan het werk te gaan proberen wij een wenselijke samenstelling van de groep te creëren bij Amandus. Waardoor het voor de medewerkers een fijne werkplek is en waar wij professioneel ons werk kunnen uitoefenen. Dat wil ook zeggen dat wij bepaalde cliënten niet kunnen plaatsen binnen Amandus.

Ben je nieuwsgierig geworden en heb je ook zin om je talenten in te zetten op deze pracht plek, vul voor info het contactformulier in, of bel om gewoon eens langs te komen en  bekijk deze mooie plek met je eigen ogen!

We verheugen ons op jouw komst.